Advocaat

Gorinchem


Hanke van Drenth werd in Gorinchem advocaat en hij is er nu uiteindelijk ook zijn eigen advocatenkantoor gestart. Hieronder leest u wat hem als advocaat heeft gevormd, wat hem heeft doen besluiten in Gorinchem een eigen advocatenkantoor te starten en met welk idee JF Mediation tot stand is gekomen.

gorinchem_advocaat
advocaat_gorinchem_2

MEDIATOR - ADVOCAAT


De laatste jaren zet de rechtbank meer en meer in op het oplossen van geschillen buiten de rechtszaal. Met name mediation, waarin de partijen zelf hun oplossing proberen vorm te geven onder leiding van een mediator, wordt actief gepusht en gepromoot door de overheid en rechtbanken. Als advocaat huldigt Hanke dezelfde principes en tracht dit ook toe te passen in zijn advocatenpraktijk. Het geniet zijn voorkeur om altijd tot zinvol overleg te komen met de andere partij alvorens een procedure bij de rechtbank te starten. In het geval, dat de wederpartij zich ook laat bijstaan door een advocaat, kan dit overleg plaatsvinden middels één of meerdere viergesprekken. Een viergesprek is de benaming voor een overleg, waarbij beide partijen (2 stuks) en beide advocaten (nogmaals 2 stuks) aanwezig zijn. Procederen bij de rechtbank wordt gezien als laatste redmiddel en geniet niet de voorkeur, al is het helaas wel noodzakelijk in sommige gevallen.

advocaat_gorinchem_4

GERECHTELIJKE PROCEDURES


Mocht Hanke zich desondanks genoodzaakt zien zich toch tot een rechter te moeten wenden namens u, dan zal hij u uiteraard tot het uiterste bijstaan in uw juridische procedure. Het bovenstaande niet uit het oog verliezende, weet hij inmiddels, dat sommige zaken zich niet anders laten oplossen dan voor het gerecht. Samen met u zal hij een strategie bepalen en deze met u ten uitvoer brengen.

WAAROM HANKE IN GORINCHEM
ADVOCAAT IS


Na zijn rechtenstudie in Rotterdam te hebben voltooid in 2006 besloot Hanke in Gorinchem advocaat te worden en heeft hij zich bij meerdere, middelgrote advocaten-kantoren ontwikkeld tot een ervaren advocaat. Gaandeweg groeide echter het verlangen om zelf een kantoor te starten en wel één, waarin mediation en oplossingsgerichtheid de boventoon zouden voeren; meer dan tegenspraak met gerechtelijke procedures. Uiteindelijk koos Hanke ervoor om in zijn nieuwe thuisstad Gorinchem advocaat en mediator te zijn met een eigen kantoor: JF Mediation Gorinchem. Omdat Hanke lange tijd in Gorinchem advocaat is geweest en van oorsprong uit Nieuwpoort komt, heeft Hanke ook veel cliënten uit de omgeving van Gorinchem, zoals de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

advocaat_gorinchem_3

BUITENGERECHTELIJKE PROCEDURES


Oplossingen, die tot stand komen buiten de rechtszaal, zijn doorgaans minder frustrerend voor de betrokkenen dan een uitspraak, die door een rechter aan hen wordt opgelegd. Wanneer de betrokkenen mede zelf de oplossing vormgeven en er invloed op kunnen uitoefenen, blijkt dit makkelijker geaccepteerd en daardoor beter uitgevoerd te worden. Dergelijke buitengerechtelijke procedures kunnen ook sneller verlopen dan procedures bij de rechtbank, waar de wachttijden inmiddels frustrerend lang zijn. Langdurige, kostbare rechtszaken zetten de verhoudingen tussen de partijen doorgaans flink onder spanning. Niet alleen de betrokkenen zelf, maar ook andere betrokkenen, zoals kinderen, kunnen daar ernstig onder lijden. Ook in handels- of arbeidszaken kunnen dergelijke, tijdelijk verstoorde relaties serieuze schade berokkenen. Daarom streven wij ernaar, dat de situatie weer zo snel mogelijk stabiliseert en normaliseert om zo de schade op de lange termijn te beperken.